Mijn favorieten

Klopt de WOZ-waarde van uw woning of huis?

WOZ-waarde is van invloed op uw andere belastingen
De WOZ-waarde is van invloed op meerdere belastingen:
 • het eigenwoningforfait: een fictief inkomen dat de bezitter van een eigen woning moet optellen bij zijn inkomen uit werk en woning in box 1.
 • de onroerendezaakbelasting (OZB). In veel gemeenten stijgt de OZB ondanks de dalende huizenprijzen.
 • de heffing “omslag gebouwd” van uw Waterschap. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe hoger uw belastingen. Drie redenen om kritisch te kijken naar de WOZ-waarde.

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?
De WOZ-waarde is het bedrag dat u per de peildatum (1 januari van het vorig jaar) gekregen zou hebben bij verkoop van uw woning.

Zij maken hiervoor gebruik van:
 • verkoopcijfers van het Kadaster van woningen die met uw woning te vergelijken zijn.
 • gemeentelijke WOZ-taxateurs die een aantal woningen in de wijk (referentiewoningen) bekijken.
 • een geautomatiseerde modelberekening waarin bijvoorbeeld oppervlakte, buurtgegevens, bouwjaar en gegevens over de indeling zijn verwerkt.

Welke factoren kunnen uw WOZ-waarde beïnvloeden?
Uw WOZ-waarde kan te hoog zijn. Gemeenten houden vaak te weinig rekening met kenmerken die de waarde van uw woning kunnen verlagen zoals:
 • achterstallig onderhoud
 • verouderde keuken of badkamer
 • grote boom voor het huis
 • bodemverontreiniging
 • omgevingsfactoren
 • asbest
 • betonrot etc.

Twijfelt u of uw WOZ-waarde wel goed is?
Neem dan contact op met uw-servicemakelaar voor een gratis WOZ-waarde controle. Uw-servicemakelaar kent de markt. Door gebruik te maken van een uitgebreide database en taxatie-ervaring kunnen wij u een gratis waarde analyse aanbieden. Wij kunnen u adviseren of bezwaar maken zinvol is. Maar wij kunnen u ook informeren over de bezwaarprocedure bij de gemeente en u daar eventueel in begeleiden. En mocht het tot een rechtsprocedure komen, dan kunnen wij het benodigde taxatierapport opstellen. Het kan dus lonen om kritisch te zijn.
  
Controleren kan in uw voordeel zijn.