Mijn favorieten

NVM-taxatierapport

Heeft u geen gevalideerd taxatierapport nodig, dan kunt u ook een NVM-taxatierapport gebruiken.

Uw-servicemakelaar
is aangesloten bij de NVM, de Nederlandse Vereniging van Makelaars en vastgoeddeskundigen, en ingeschreven bij VastgoedCert, hét kwaliteitsregister van Makelaars en Taxateurs.


Algemene informatie over uw taxatierapport.
Een taxatierapport dient informatie te verschaffen over alle belangrijke aspecten van het woonhuis. Banken willen zekerheid voordat zij een hypotheek verstrekken, zekerheid over de waarde vastgesteld door een onafhankelijke deskundige: de taxateur. De taxateur maakt een taxatierapport op hij let hierbij op de kwaliteit van de woning, de staat van onderhoud, eventuele isolatie maatregelen, staat de woning op eigengrond of erfpachtgrond, hoe groot is de tuin, de ligging van de tuin, is er een schuur of garage e.d. Daarnaast zijn de omgevingsfactoren van belang: de plaats/buurt, voorzieningen op het gebied van winkels, gezondheidszorg, bestemmingsplannen, ontsluitingswegen, kortom de taxateur let op alles. Externe factoren die van belang zijn bij beoordeling van de waarde zijn o.a.:
  • Toekomstige waarde ontwikkelingen, denk b.v. aan een mogelijke bestemmingsplanwijziging.
  • Prijs ontwikkelingen op de markt soortgelijke woningen de zogenaamde referentie woningen.
  • Is het gebruik in overeenstemming met de bestemming en de gegevens uit het kadaster.

Uw taxatie rapport is geen bouwkundige keuring
Let op een taxatie rapport geeft alleen een indicatie van de bouwkundige staat.


Onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik
De prijs die bij verkoop, vrij van huur en gebruik en op de meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende partij zou zijn betaald.


Onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat
De prijs die bij verkoop, in verhuurde staat, op de meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende partij zou zijn betaald.


Executiewaarde vrij van huur en gebruik
De prijs die een woning bij gedwongen openbare verkoop, vrij van huur en gebruik, door de meest biedende partij zou zijn betaald.


Executiewaarde bij eigen gebruik
De prijs die een woning bij gedwongen openbare verkoop, door de meest biedende partij zou zijn betaald, waarbij ervan is uitgegaan dat de koper met het procesverbaal van veiling ontruiming van de onroerende zaak kan bewerkstelligen.


Executiewaarde in verhuurde staat
De prijs die een woning bij gedwongen openbare verkoop, bij aanbieding in verhuurde staat (met door geldgever gegeven toestemming), door de meest biedende partij zou zijn betaald.


Herbouwwaarde (indien gewenst)
De waarde van een nieuw te bouwen, soortgelijke woning volgens de nu geldende bouwnormen (voor de opstalverzekering).
  
Heeft u een taxatie nodig?